html5 video with fallback creator by EasyHtml5Video.com v2.0m

Qué Vista! "beperkt" zich al 25 jaar tot het maken van opdrachtfilms.
Daarin schuilt onze kracht.

Wij weten als geen ander dat opdrachtfilm een aparte aanpak vergt,
die heel verschillend is -en moet zijn- van de wijze waarop fictiefilms
of tv-programma's tot stand komen.
Wij weten als geen ander dat ons "artistieke ei" ondergeschikt is aan
het verhaal dat ú wil vertellen.
Of het nu om uw klanten of prospects gaat, om uw aandeelhouders of medewerkers, om uw verkopers of omwonenden,... u wil hen informeren, motiveren, tot actie aanzetten,...

Een intensief overleg met u vinden wij dan ook essentieel.
Wij luisteren, researchen, analyseren, creëren, koppelen terug, passen aan,
schaven en boetseren, voor u, mét u, tot we een boeiende film hebben, een film die uw doelgroep raakt, waarmee u scoort, en waar wij met fierheid onze
naam onder zetten.

 

 

© Qué Vista! Filmmakers, Fam. de Bayostraat 28, 3000 Leuven - info@quevista.be - 0475 92 64 37

Fragment (inleiding) uit een bedrijfsvoorstelling van Belle-Vue (ABInbev)
OPDRACHTFILMS, OPDRACHTFILMS
EN OPDRACHTFILMS