html5 video with fallback creator by EasyHtml5Video.com v2.0m

Een milieu-motivatiefilm voor kinderen of een reportage over
een actiedag voor opvoeders?
Een documentaire over de tweede wereldoorlog of een spot
voor een ngo?
We hebben het allemaal gedaan, we kunnen het allemaal aan.
En we maken ook films voor overheden en bedrijven.

 

 

© Qué Vista! Filmmakers, Fam. de Bayostraat 28, 3000 Leuven - info@quevista.be - 0475 92 64 37

Fragmenten uit films die wij realiseerden voor organisaties
FILMS VOOR ORGANISATIES