html5 video with fallback creator by EasyHtml5Video.com v2.0m

Steden en gemeenten, provincie, Vlaamse Gemeenschap,
federale overheid, Europese overheid.
Een film over naschoolse opvang, of over oplossingen
voor het fileprobleem?
Over faciliteiten voor rolstoelgebruikers op de bus, of over de
integratie van woonwagenbewoners?
Een film voor scholieren of voor verkeersdeskundigen?
Voor museumbezoekers of voor ouders van jonge kinderen?
We hebben het allemaal gedaan, we kunnen het allemaal aan.
En we maken ook films voor bedrijven en organisaties.

 

 

© Qué Vista! Filmmakers, Fam. de Bayostraat 28, 3000 Leuven - info@quevista.be - 0475 92 64 37

Fragmenten uit films die wij realiseerden voor overheden
FILMS VOOR OVERHEDEN