html5 video with fallback creator by EasyHtml5Video.com v2.0m

Voor Maascentrum De Wissen maakten wij 7 korte films over de grindwinning in Limburg; in een Nederlandse, Franse en Duitse versie. Ze worden vertoond op 3 monitoren, ingebouwd in een zogenaamde grindkegel, die een impressie geeft van de enorme hoeveelheid grind die in de loop der jaren in het Maasland werd opgedolven.

Onze films informeren de museumbezoekers over het economische en ecologische belang van deze nijverheid, die mee het gezicht van het Maasland boetseerde....
De 7 onderwerpen vertaalden wij in toegankelijke scenario's en films, onder de vlag van een beeldrijke titel.

 ...van keisterke stenen...
Grind, wat is dat?

...van baggeraars en beton...
Grindontginning in het Maasland

...van grind en gruyère...
Effecten van de ontginning op het landschap

...van wandelen en waterfietsen, van kanoën en kamperen...
Recreatie en toerisme op en rond de grindplassen

...van steile oevers naar steile ambities...
Het veranderend rivierbeheer

...van ingesnoerde Maas naar snoer van Maasdorpen...
De Grensmaasprojecten

...van reigers en ruigten...
Biodiversiteit in de Maasvallei

 

 

 

© Qué Vista! Filmmakers, Fam. de Bayostraat 28, 3000 Leuven - info@quevista.be - 0475 92 64 37

Twee films uit een reeks van zeven voor het museum Maascentrum De Wissen, over de grindwinning in Limburg
RECENT STUFF